Latest Blogs

BURSA 16. Uluslararası Tarım, Tohumculuk, Fidancılık ve Süt Endüstrisi Fuarına Katıldık

BURSA 16. Uluslararası Tarım, Tohumculuk, Fidancılık ve Süt Endüstrisi Fuarına Katıldık

Tarafından yaratıldı : 27-Sep-2018 Yazar: admin Kategori: Bizden Haberler Beğeni: 104 Yorum: 0

TEŞEKKÜRLER...

09-13 Ekim 2018 tarihleri arasında hem sanayi hem de kenti olan Bursa’da 7 ayrı salondan toplam 75 bin m2 alanda 16.kez kapılarını açan Fuar, 420 firma ve firma temsilciliğinin katılımında gerçekleşmiştir.

Bursa Hayvancılık Fuarı ile eş zamanlı organize edilen; tarım makinelerinden bitkisel üretim firmalarına, hayvancılık ekipmanlarından traktör modellerine, tohumdan tarım aletlerine kadar geniş ürün kapsamı ile dikkat çeken Fuar’da, firmamızı yanlız bırakmayan tüm Bayilerimize, ve halkımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. 

Fuar Standımızdan Kareler

  

     

   

   

ZEYTİN HASAT MAKİNALARI

ZEYTİN HASAT MAKİNALARI

Tarafından yaratıldı : 13-Sep-2018 Yazar: admin Kategori: Bizden Haberler Beğeni: 156 Yorum: 0

Zeytin hasadı dönemi gelirken birçok çiftçimiz işçilik ücretlerini,  toplama süresini düşünerek kendi içerisinde birçok bütçe hesabı içerisindedir. Özelikle yükselen işçilik maliyetlerine karşın bir türlü artış göstermeyen mahsul fiyatları göz önüne alındığında son derecede haklıdırlar.

Ailecek yaptığınızda çok zor ve zahmetli olan zeytin toplama, işçiyle yapıldığında ise son derece maliyetli vezahmetli bir iştir. Yaşanılan bu tecrübeler sebebi ile  mahsulü hızlı ve ekonomik bir şekilde ağaçtan toplanması yanında gelecek seneki mahsul verimi için ağacın genç filizleri ve ince dallarında hasarı asgaride tutabilmek maksadı ile zeytin hasat makinaları günümüzde aktif olarak kullanılmaktadır.

Zeytin hasat makinalarını genel olarak gruplarsak ikiye ayırmamızda fayda vardır.

-          Zeytin silkme makinası

-          Zeytin çırpma makinası

Çalışma mekanikleri farklı olan bu iki tip makinanın arasında ki kullanım farklılıkları, hasat edilecek mahsullün sofralık mı yoksa yağlık mı ağaç taç çatısına göre seçimi etkilemektedir.  Kısaca ön bilgi vermek gerekirse;

Zeytin Silkme Makinaları sofralık olarak adlandırdığımız Gemlik tipi diye adlandırılan  erken olgunlaşan zeytinlerin hasadı için idealdir. Hasat sırasında zeytin danesinin zedelenme oranının asgaride tutması en önemli bir artısıdır.

 

ACTIVE M60 :  Ağırlık :14 KG ,Titreşim : 1900(d/dak) , Motor Gücü 3 Hp, Teleskopik Şaftlı

 Satın alma sırasında dikkat edilmesi gereken diğer hususlar ise, makinanın ağırlığı, dakikadaki verdiği titreşim devri, kullanıcı dostu olup olmaması ( verdiği titreşim in kullanıcı tarafından hissedilmesi), hasat kancası aralığı ve en önemli hususlardan birisi satın alınan ürünün yaygın bir servis ,bayi ağı bulunmasıdır.  Bu model makine ,ile  ortalama olarak 10 dakika içinde hasat işlemi tamamlanmakta olup % 70 oranında hasat verimi sağlanmaktadır. ACTIVE markalı  gibi makinelerde bu hasat verimi yüzdesi daha yüksek olmaktadır.

 

Zeytin Çırpma Makinaları genellikle yağlık olarak hasat edilen toplanmasında tercih edilmektedir . Zeytin danesine direkt dokunduğu için zeytinde lekeleme yapabilmektedir. Her tip dal için kullanışlıdır. Hasat oranı çok yüksektir. İnce dalar ve uç dallarda verimi düşüktür. Titreşimli kol hareketi ve makas benzeri kol hareketi ile hasat oranını artırmaktadır. Satın alınırken çırpma makinasında da silkmede olduğu gibi makinenin toplam ağırlığın hafif olması ve yaygın servis ağı oldukça önemlidir. Bu neden ile gene Zimaş Ziraat A.Ş. ‘nin Distribütörlüğünü yürüttüğü ACTIVE Markası bir adım öne çıkmaktadır.
Makinalı Zeytin Hasadının Farklı Yönlerden Değerlendirilmesi 

Zeytin Hasat Makinaları ile ilgili Prof. Dr. Fazilet Alanyunt ‘un yapmış olduğu aşağıda bulunan” Makinalı Zeytin Hasadının Farklı Yönlerden Değerlendirilmesi” isimli akademik çalışması konuyla ilgili  ilmi bilgileri de bizlere aktarmaktadır.

Prof. Dr. Fazilet N. Alayunt/ Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri Bölümü

Eski çağlardan beri hem sofralık, hem de yağlık olarak tüketilen, gün geçtikçe önemini arttıran zeytin, Akdeniz mutfağının vazgeçilmezi haline gelmiştir. Sağlıklı beslenme için sofralarımızdan eksik edilmemesi önerilen bu bitki, Akdeniz’e kıyısı olan ülkelerde yaygın olarak yetiştirilmektedir. Dünya zeytin üretiminin yaklaşık yüzde 98’ini karşılayan Akdeniz ülkeleri içerisinde, Türkiye yaklaşık 0,73 milyon hektarlık alandan elde edilen 1,3 megatonluk zeytin üretimi ile dünyada 4. sırada yer almaktadır. Bu sıralamada İspanya birinci, İtalya ikinci ve Yunanistan üçüncü sırada yer almaktadır (Anonim, 2011).

Zeytin aslında üretimi kolay bir bitki olarak düşünülse bile, yıllar boyu söylenen “Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur” deyimine uymaktadır. Bu bitkinin bakımına özen gösterilir, zamanında ve doğru yöntemlerle tarımı gerçekleştirilirse yıllar boyu verim alınabilir. Geleneksel yöntemlerle yapılan zeytin tarımının yanı sıra, son yıllarda modern yöntemler de hızla yayılmaktadır. Zeytin üretimindeki en yorucu ve zaman alıcı, aynı zamanda üretim maliyetinde en yüksek paya sahip olan aşama hasattır. Meyve özelliklerine bağlı olarak değişmekle birlikte, meyve hasadında toplam maliyetin yüzde 60 -70’ini hasat oluşturmaktadır. Zeytin üretiminin özellikle eski tip plantasyonlarda, meyilli arazilerde bulunması hasat işlemini zorlaştırmaktadır.

Zeytin hasadında geleneksel yöntem olarak bilinen sırıkla ve elle toplama şeklinde yapılan hasat, çok yorucu, iş gücü gereksinimi fazla, zaman alan, işçi ücretlerine de bağlı olarak yüksek maliyetli bir uygulamadır. Özellikle zeytin ağacının dallarına sırık adı verilen uzun sopalarla vurarak meyvelerin düşürülmesi yıllar boyu uygulanan bir yöntemdir. Bu yöntemde, ağaca ve ertesi yıl ürün verecek sürgünlere zarar verilmekte, böylelikle zeytinin bir yıl ürün verirken diğer yıl ürün verememesine (periyodisite) neden olunmaktadır. Elle toplama olarak adlandırılan uygulamalarda, merdiven yardımı ile zeytin dallarına ulaşabilen işçiler ya tek tek zeytini toplamakta ya da tarak olarak adlandırılan el aletleri ile dallar üzerindeki zeytini tarayarak koparmaktadır. Bu yöntem zaman alıcı, yorucu bir uygulamadır.

Son yıllarda ülkemizde, makineli zeytin hasadına hızlı bir geçiş olmuştur. Genellikle arazi yapısına ve üretim amacına göre farklı çalışma prensiplerine sahip makineler satın alınmakta ve kullanılmaktadır. Farklı teknik özelliklere sahip olan bu tip makinelerin çoğu İtalya ve İspanya’dan ithal edilmektedir. Genellikle hasat işlemi, dalların, gövdenin sarsılması ya da ufak darbelerle meyvenin düşürülmesi esasına dayanmaktadır. Sarsarak yapılan hasatta, titreşim değerleri (frekans-genlik) değerleri farklılık gösterebilmektedir ve doğrudan meyve ile temas edilmemekte dalların ya da gövdenin titreştirilmesi ile meyve düşürülmektedir. Çırpıcılarda da parmakların şekli, hareket yönü – hızı değişmektedir.

HASAT MAKİNELERİNDE PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ YAPILIRKEN;

1. Makinenin birim zamanda hasat ettiği ürün miktarına (iş başarısı),

2. Ağaç başına hasat edilen tanelerin, ağaçtaki toplam tane miktarına oranına (hasat etkinliği),

3. Hasat sırasında dökülen – kırılan ya da kopan yaprak, filiz, dal gibi diğer materyalin miktarına(tane dışı materyal),

4. Ürün kalitesine verilen zarara bakılmaktadır.

Bu değerlendirmeler sırasında ürünün olgunlaşma derecesi ile ağaçların yapısal özellikleri de göz önüne alınmaktadır. Bilindiği gibi, zeytin hasadı sırasında oluşan dal, filiz kırılmaları ve yaprak kayıpları, hasadı takip eden yılın ürününe olumsuz şekilde yansımakta ve periyodisiteyi keskinleştirmektedir (Caran, 1994; Saraçoğlu, 2001). Ayrıca hasat edilen ürün içerisinde bulunan tane dışı materyalin, ürünün işlenmesinden önce temizlenmesi ve ayrı bir işlem gerektirmektedir.

Pekitkan ve arkadaşları (2011) yapmış oldukları çalışmalarında 3 farklı zeytin çırpma makinesi, 1 adet dal sarsıcı ve 1 adet gövde sarsıcı kullanmış, bu makinelerin Edremit çeşidi zeytinin hasadındaki performans değerlerini belirlemişlerdir.

Araştırmacılar yapmış oldukları değerlendirmede, çalışma prensipleri farklı olan zeytin hasat makinelerinin hasat performansları göz önüne alındığında iş başarısı açısından gövde sarsıcı zeytin hasat makinesi diğer hasat makinelerinden daha başarılı bulunmuştur. Bu tip makinelerle ağaç taç hacmine bağlı kalmaksızın hasat işlemi en kısa sürede gerçekleştirilebilmektedir. Fakat çalışma prensibi itibariyle meyveler ile direkt temas etmediği için hasat etkinliği bakımından diğer tip hasat makinelerinin gerisinde kalmaktadır. En kısa sürede hasat işlemini tamamlayabilmek için gövde sarsıcı hasat makineleri tercih edilebilir. Buna karşın ülkemizdeki zeytin ağaçlarının büyük oranda eğimli arazilerde olması bu tip makinelerin kullanımını önemli ölçüde sınırlandıran bir etkendir. Gövde sarsıcıların maliyetlerinin diğerlerine göre çok daha yüksek olması da yaygınlaşmasını engelleyen bir faktördür.

Dal sarsıcıda hasat performans değerleri kullanıcının deneyimi ile yakından ilişkilidir. Dal sarsıcılardaki en büyük sakıncalardan biri de dikkatsiz ve aynı dalda uzun süre kullanımların dalda zedelenmelere sebep olmasıdır (Qabatty ve Alayunt 2010). Çalışma prensibi gereği meyve ile direkt temas etmediğinden hasat etkinliği konusunda çok fazla beklenti olmasa bile en azından sarsıcı organının dalı daha iyi kavradığı bir kanca sisteminin kullanımı bu tip makinelerin özellikle iş başarılarını arttıracağı gibi ağaç hasarını de bir ölçüde engelleyebilir. Diğer taraftan Qabatty ve Alayunt (2010), yaptıkları çalışmada dal sarsıcı ile domat zeytinin hasadında meyve kalitesindeki zararın düşük düzeyde gerçekleştiğini, meyve kalitesi-pazar değerinde herhangi bir kayba neden olmadığını vurgulamışlardır.

Çırpıcılarda ise, hasat sırasında çırpıcı parmakların meyve ile direkt temas etmesi sonucu hasat etkinliği diğer makinelere göre daha yüksek olmaktadır. Çırpıcıların tüm ağaçta gezdirilerek hasat işlemini gerçekleştirmesi, zaman alıcı bir uygulama olmakla birlikte ağaçta kalan meyve sayısı en az düzeyde olmaktadır. Ayrıca Qabatty ve Alayunt (2010), sofralık (domat) zeytin çeşidinde, çırpıcı ile yaptıkları hasat işleminde ağaç ve meyve zararı değerlerinin diğer tip hasat makinelerine göre arttığını, meyve kalitesi-pazar değerinde kayıplara neden olduğunu belirtmişlerdir. Fakat bu tip makineler hem kullanım kolaylığı açısından, hem de diğer tip makinelere göre düşük maliyeti sebebiyle tercih edilmektedir.

Makine seçiminde zeytinin yağlık ya da sofralık oluşu da göz önünde tutularak tercihlerin yapılması uygun olacaktır.

Genellikle makine performans değerlerinin ölçümüne yönelik yapılan araştırmalarda sadece kısa sürede işi bitirebilen, ağaca ve meyveye en az zarar veren makinelerin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Oysa bu makineleri kullanan çiftçilerin sağlığını kısa ya da uzun dönemde tehdit edebilecek risklerin ortaya konması çok önemlidir. Özellikle elde ve sırtta taşınan makinelerde belirli bir çalışma süresinin üzerinde ve yüksek düzeyde titreşime maruz kalan kişilerde el- kol titreşim sendromunun ortaya çıktığı yapılan araştırmalarla ortaya konmuştur. Sadece titreşim değil, aynı zamanda makinenin ağırlığı ve gürültü de çalışma koşullarını zorlaştırmaktadır. Alayunt ve arkadaşları (2008) yapmış oldukları araştırmalarında dal sarsıcı ve çırpıcı tipteki makinelerde titreşim seviyelerini ölçmüşler, dal sarsıcı ile yapılan çalışma sırasında kısa süre içinde (5 dakika) operatörün özellikle tetikleme işlemini yaptığı sağ el parmaklarında deri deformasyonu oluşmuştur. Bu tip makinelerle çalışma sırasında operatörün kısa aralıklarla çalışması önerilmektedir. Ayrıca, titreşimi sönümlendiren sisteme sahip makinelerin tercih edilmesinde yarar görülmektedir. Genel olarak makineleri satın alanlar, makinelerin hasat etkinliği ve fiyatlarına dikkat etmekte, ergonomik özelliklerini değerlendirmemektedir.

Zeytin hasat makineleri ülke içinde kullanıma sunulurken standartlarla belirlenmiş ölçüm yöntemleriyle değerlendirilmelidir. Zeytin hasat makinesi üzerinde ve kullanma kılavuzunda ilgili bilgilendirmenin anlaşılır bir şekilde yazılması hem üretim verimliliği açısından hem de insan sağlığı açısından son derece önemlidir.

 

Kaynaklar

Anonim , 2011. Food And Agriculture Organization of the United Nations, Food and Agriculture Organization of the United Nations

Alayunt, F.N., Saraçoğlu, T., Çakmak, B., Özarslan C., 2008. İki Farklı Tipteki Zeytin Hasat Makinasının Bazı ergonomik Özellikleri, 14. Ulusal Ergonomi Kongresi, Bildiriler Kitabı Cilt II, s: 499-506 , Trabzon

Qabatty, A., Alayunt, F. 2010. Domat Zeytin Çeşidinde Farklı Hasat Yöntemlerinin Meyve Kalitesine

Etkileri. Doktora Tezi. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Makineleri Anabilim Dalı, Bornova İzmir

Caran, D., 1994. Zeytinde Mekanik Hasat Olanaklarının Araştırılması. Doktora Tezi

(Yayınlanmamış). Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Makineleri Anabilim Dalı. Bornova İzmir

Pekitkan, F.G. A. Qabatty, F.N.Alayunt, H.Ü. Evcim. 2011. Zeytin Hasat Makineleri Üzerinde

Bir Araştırma. Ulusal Zeytin Kongresi Bildiriler Kitabı, 22 – 25 Şubat 2011, Akhisar /Türkiye, S: 36 -44.

Saraçoğlu, T., 2001. Elle Taşınan Bazı Zeytin Hasat Makinelerinin Performanslarının Belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, ADÜ Fen bilimleri Enstitüsü, Tarım Makineleri Ana Bilim Dalı, Aydın.

MOTORLU TESTERE ALIMINDA NELERE DİKKAT ETMELİYİZ ?

MOTORLU TESTERE ALIMINDA NELERE DİKKAT ETMELİYİZ ?

Tarafından yaratıldı : 13-Sep-2018 Yazar: admin Kategori: Bizden Haberler Beğeni: 66 Yorum: 0

              

Yaygın olarak ağaç kesme motoru olarak bilinen testereler akülü, elektrikli veya benzinli olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Benzin motorlu testereler daha büyük alanlarda ve uzun süre çalışmak için yapılmış motor kuvveti daha yüksek cihazlardır. Elektrikli testereler ise daha az titreşim daha az ses vermesi ve karbon salınımı olmaması nedeni ile kapalı alan kullanımı ya da küçük alanlarda kullanılması için uygundur. Akülü testereler ise ayni aküyü kullanan çit düzeltme, yaprak toplama ve çim biçme makinesi gibi hobi amaçlı kullanılan ve tek tek veya set halinde satılan bir üründür.   

Peki satın alma sırasında seçimimizi neye göre yapmamız gerekmektedir. Ağaç kesme makinası seçiminde şu maddeler seçimimizi belirleyecek ana noktalar olacaktır.

a . Makinanın boyutu: Kullanacağımız makinanın ebat, boy gibi bilgileri uzun zamanlı kullanımda ağırlığı ve kullanım kolaylığına göre önem göstermektedir. Testere kullanımı konusunda tecrübeniz bulunmuyorsa küçük ve hafif modeller önerilmektedir.  Ağır işler ile uğraşan, mesela bir orman işçisi iseniz mümkün olduğu kadar hafif ama güçlü bir motor ihtiyacınızı tam olarak karşılayacaktır. Elektrikli ve akülü motorlu testereler benzinli testerelere göre ağırlık olarak daha hafiftir.ACTIVE 51.51 ve 56.56  Benzin Motorlu Testere

                                 51.51                         56.56

Motor Gücü (hp):    3.8                             4.1

Silindir Hacmi:          51                              56

Pala Uzunluğu :        50                              50

Zincir:                       3/8*1.5                    3/8”*1.5

Zincir Bakla Adedi :  36                              36

Ağırlık (kg) :              5.6                            5.6


b. Motor Gücü: Kullanım yoğunluğu ve kesim yapılacak alan genişliğine göre en önemli etkenlerden biridir. Güçsüz bir testerede vibrasyon kesim sırasında daha yoğun olacaktır, Bu da kullanıcıyı ciddi anlamda yoracak ve yaralanmalara sebep vermektedir. Yoğun bir kullanımınız olmasa bile düşük titreşimli testereler bizlere konforlu bir kullanım olanağı sağlayacaktır.

c. Fiyat-Performans Karşılaştırması: Satın alma işleminde optimal katkının sağlanması için ödenecek bedel karşılığı beklenen performans iş gücü eğrisidir. Kısaca açıklamak gerekirse bahçenizdeki ağaçların, çitlerin budanması gibi küçük çaplı basit işler de kullanım yapılacaksa elektrikli veya akülü testere kullanılması tavsiye edilmektedir. Profesyonel olarak sürekli kesim amaçlı, açık arazide kullanım yapılacaksa benzin motorlu testere kullanımı daha doğru olacaktır.d. Kullanılacak Çevre: Açık alanda mı kullanılacak yoksa kapalı alanda mı? Eğer kullanımınız kapalı bir alanda olacaksa karbonmonoksit zehirlenmesi gibi istenmeyen kazaların önüne geçmek için elektrikli ya da akülü modellerin kullanımı tavsiye edilmektedir. Ülkemizde motorlu testere emisyon ölçümleriyle ilgili şu anda sıkı bir uygulama olmasa da Avrupa birliği üye ülkelerinin eski tip emisyon değeri uyumlu olmayan makinelerin kullanımını kaldırmıştır. Benzin motorlu Testerenizin de kullanıcı ve çevre sağlığı açısından bu normlara uygun olmasına özen gösterilmelidir.

Açık alanda kullanım yapacaksa elektrik kablosu sermek ya da sık sık  akü şarj etmek veya ekstra yedek akü satın almak kullanımı zor olacaktır.

e- Güvenlik:  Testere satın alırken dikkat edilmesi gereken önemli konulardan biri de kazaların önüne geçilmesi için güvenliktir. Satın alacağınız  testerenin yaralanmaların önüne geçilmesi için güvenlik testlerinden geçmiş , Avrupa Birliği CE belgesine sahip, ACTIVE (İtalya), AL-KO (Almanya), IKRA (Almanya) gibi bilinen ve güven veren  markaların seçimi yerinde bir karar olacaktır.

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU AYDINLATMA METNİ

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU AYDINLATMA METNİ

Tarafından yaratıldı : 13-Jan-2018 Yazar: admin Kategori: Bizden Haberler Beğeni: 679 Yorum: 0

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

 ZİMAŞ ZİRAAT MAKİNALARI SAN. VE TİC. A.Ş

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

            6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu; Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla kabul edilmiştir. Bu nedenle, bu metin ile şirketimiz, Kanun’dan doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirilmek üzere aşağıda detaylı olarak açıklanmaktadır. Kişisel veri ve bilgileriniz aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Detaylı bilgiye www.zimasziraat.com.tr  internet siteleri üzerinden, ilgili şirket ile ilgili olarak kamuoyu ile paylaşılmış olan “Kişisel Verilerin Korunması” başlığı altından ulaşabilirsiniz.

a) Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak ZİMAŞ ZİRAAT MAKİNALARI SAN. VE TİC. A.Ş tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Veri Sorumlusu sıfatıyla ZİMAŞ ZİRAAT MAKİNALARI SAN. VE TİC. A.Ş ’e vermiş olabileceğiniz kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklanan şart ve sınırlara bağlı kalınarak kaydedilebileceğini, saklanabileceğini, güncellenebileceğini, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabileceğini / devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebileceğini belirtmek isteriz.

b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz, ZİMAŞ ZİRAAT MAKİNALARI SAN. VE TİC. A.Ş

 ve iş ortakları/ bayileri/ tedarikçileri ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; ZİMAŞ ZİRAAT MAKİNALARI SAN. VE TİC. A.Ş ’ın insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini; ZİMAŞ ZİRAAT MAKİNALARI SAN. VE TİC. A.Ş ’ın ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

 Kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin tarafınıza sunulabilmesini temin için şirket içerisinde gerekli operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi, siz müşterilerimize tüketim ve alım motivasyonunuza uygun ürün ve hizmetlerin önerilebilmesi için gerekli çalışmaların ilgili iş birimi ve iş ortakları ile yapılması, Müşteri ilişkilerinin yürütülmesi ve kurumsal yönetim faaliyetlerinin takibi, Müşteri talep ve şikayetlerinin yönetimi ve takibi, Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, İş ve operasyonların sürdürülmesi, Şirket faaliyetlerinin ve prosedürlerinin yürütülebilmesi, Risk yönetiminin yapılması, iş sürekliliğinin sağlanması, sözleşme süreçlerinin veya hukuki taleplerin takibi, Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi,           İş ortakları, bayiler veya tedarikçilerle yürütülen işlerin planlanması ve takibi, Hukuki süreçlerin ve resmi kurumlarla iletişim süreçlerinin takibi ve icrası, Ürün ve/veya hizmetlerimiz için anlaşmalı olduğumuz kredi sağlayıcı şirketler tarafından sunulan kredi imkanlarına başvuru olması halinde kredi sağlayıcı şirketlerce yapılacak kredi değerlendirme işlemlerinin bu kuruluşlar nezdinde takibi, planlanması ve yürütülmesi, Müşteri bazlı gelişmeler hakkında bilgi alınarak verim raporlarının oluşturulması ve güncellenmesi, Pazar araştırmalarının yapılması, ürün ve hizmetlere bağlılığının sağlanması ve/veya artırılmasına yönelik aktivitelerin planlanması ve düzenlenmesi, Ürün ve hizmetlerin satış, pazarlaması ve tanıtımı süreçlerinin programlanması ve takibi, Çalışanların performans değerlendirme süreçlerinin ve/veya iş faaliyetlerinin planlanması ve takibinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla müşterilere ait datanın kontrolü, analizi,  insan kaynağı yönetiminin Şirketimiz tarafından sağlanarak gerçek kişilerin haklarının temini, Şirketimiz tarafından ticari kararların verilmesi, uygulanması ve gerçekleştirilmesi konusunda gerekli adımların atılması, iş ilişkisi kurduğumuz gerçek kişilerin ve Şirketimizin bu ilişkilerden kaynaklı hukuki emniyetinin sağlanması ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla benzer amaçlarla Kanun’un 5 ve 6. maddeleri uyarınca işlenmektedir.

c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; ZİMAŞ ZİRAAT MAKİNALARI SAN. VE TİC. A.Ş

 ve iş ortakları/ bayileri/ tedarikçileri ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; ZİMAŞ ZİRAAT MAKİNALARI SAN. VE TİC. A.Ş’ın insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini; ZİMAŞ ZİRAAT MAKİNALARI SAN. VE TİC. A.Ş ’ın ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel verileriniz şu amaçlarla işlenebilecektir;

 • İşin bir parçası olarak sizinle ve başkalarıyla iletişim kurmak.
 • Size hizmet şartlarımızdaki değişiklikler, elektronik hizmetlerimizdeki değişiklikler hakkında önemli bilgileri ve diğer idari bilgileri göndermek.
 • Kalite, eğitim ve güvenlik iyileştirmesi sağlamak (örneğin, iletişim numaralarımıza yapılan kaydedilen veya izlenen telefon görüşmeleri ile ilgili)
 • Şikâyetleri çözmek ve veri erişim veya düzeltme taleplerini işleme almak.
 • Kara para aklamayı önleme ve terör karşıtı yasalar da dahil olmak üzere, yürürlükteki yasalara ve düzenleyici yükümlülüklere (ikamet ülkenizin dışındakiler de dahil) uymak; hukuki sürece uymak ve resmi makamlardan ve devlet makamlarından (ikamet ülkenizin dışındakiler de dahil) gelen talepleri yanıtlamak.
 • Altyapımızı ve ticari faaliyetlerimizi yönetmek ve denetim, finans ve muhasebe; faturalama ve tahsilatlar; bilgi işlem sistemleri; veriler ve internet sitesi barındırma; iş devamlılığı ve kayıtlar, belge ve baskı yönetimi ile bağlantılı olanlar da dahil olmak üzere, iç politika ve prosedürlere uymak.
 • Yasal hakları belirlemek ve bunları savunmak; faaliyetlerimizi veya iş ortaklarımızın faaliyetlerini, haklarımızı, gizliliğimizi, güvenliğimizi veya malımızı ve/veya sizin veya başkalarının bu sayılan varlıklarını korumak ve kullanılabilir çareleri uygulamak veya zararımızı sınırlandırmak.
 • Memnuniyet anketleri de dahil olmak üzere, pazar araştırması ve analizi yürütmek.
 • Sosyal medya paylaşım fonksiyonunu kolaylaştırmak.
 • Size özel bilgiler sunmak,

            Yukarıda sayılan tüm amaçlar birlikte “Amaçlar” olarak ifade edilecektir.

Kişisel Verileriniz, Veri Sorumlusu sıfatıyla ZİMAŞ ZİRAAT MAKİNALARI SAN. VE TİC. A.Ş tarafından, aşağıdaki hallerde ayrıca bir açık rızanız aranmaksızın işlenebilecektir:

 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
 • Sözleşmenin ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 • Veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirebilmesi için zorunlu olması;
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, şartlarından herhangi birisine dayanarak, aşağıda belirteceğimiz amaçlarla kullanılabilecektir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği Toplanan kişisel verileriniz; Şirketimiz ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, bayilerimize ve iştiraklerine, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz ZİMAŞ ZİRAAT MAKİNALARI SAN. VE TİC. A.Ş tarafından farklı kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak; ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metni’nin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

d) Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi işbu Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle info@zimasziraat.com’a iletmeniz durumunda talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret tarifesi öngörülmesi halinde, ZİMAŞ ZİRAAT MAKİNALARI SAN. VE TİC. A.Ş tarafından, belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. 

KVK Kanunu’nun 13üncü maddesinin 1inci fıkrası gereğince yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmakla ilgili talebinizi, “yazılı” veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulunun belirlediği diğer yöntemlerle info@zimasziraat.com.tr ’ye iletmeniz gerekmektedir. Kişisel Verilerin Korunması Kurulu şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için başvurunuzu, KVK Kanunu’nun amir hükmü gereği yazılı olarak info@zimasziraat.com  veya Zimaş adresi 1202/1 Sokak No:101/G 35110 Yenişehir/İZMİR ’e iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede ZİMAŞ ZİRAAT MAKİNALARI SAN. VE TİC. A.Ş’a KVK Kanunu’nun 11inci maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte talebinizi, KVK Kanunu’nun 11inci maddesinde belirtilen hangi hakkınızın kullanımına ilişkin olduğunu da belirterek ZİMAŞ ZİRAAT MAKİNALARI SAN. VE TİC. A.Ş 1202/1 Sokak No:101/G 35110 Yenişehir/İZMİR adresine iadeli taahhütlü mektup yoluyla veya info@zimasziraat.com adresine alındı teyitli şekilde iletebilirsiniz.

Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni’nde yukarıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Saygılarımızla

DÜNYA TARIM ÖRGÜTÜ İHALESİNİ BCS ROTEX XT 5 ÇAYIR BİÇME MAKİNESİ İLE KAZANDIK

DÜNYA TARIM ÖRGÜTÜ İHALESİNİ BCS ROTEX XT 5 ÇAYIR BİÇME MAKİNESİ İLE KAZANDIK

Tarafından yaratıldı : 16-Jun-2017 Yazar: admin Kategori: Bizden Haberler Beğeni: 60 Yorum: 0

Birleşmiş Milletler ’in bünyesinde yer alan ve tüm dünyanın kabul ettiği FAO (Birleşmis Milletler Gıda ve Tarım Örgütü) adlı kuruluşun 6 adet Diskli Çayır Biçme makinesi ve yedek parçaları ihalesini ZİMAŞ A.Ş. olarak BCS ROTEX XT 5 Çayır Biçme makinemiz ile kazanmış bulunmaktayız. 

Başta Genel Müdürümüz Sayın Turgut EKİNCİ olmak üzere, Dış Ticaret Müdürümüz Sayın Eray ENGÜRLÜ' ye sonsuz  teşekkürlerimizi sunar, tüm çiftçilerimize  ve ülkemize hayırlı olmasını dileriz.

BCS ROTEX Serisi çayır biçme makineleri tanıtım videosu


ÇİM BİÇME MAKİNESİ SEÇİMİNDE ÖNEMLİ DETAYLAR

ÇİM BİÇME MAKİNESİ SEÇİMİNDE ÖNEMLİ DETAYLAR

Tarafından yaratıldı : 22-Apr-2017 Yazar: admin Kategori: Bizden Haberler Beğeni: 957 Yorum: 0

Bahçemizin yaza hazırlanması döneminde doğru ekipmanların, seçimi ile yeşil bakımlı bir bahçeye ulaşmak için nelere dikkat etmeliyiz?Elektrikli bir çim biçme makinası mı yoksa benzin motorlu bir çim biçme makinası mi almalıyım, gibi sorular her sene bahçe işlerine girişmeden önce aklımızda yer eden sorulardır.

Çim biçme makinesi seçiminde en önemli etken bahçenizin büyüklüğüdür. Bahçe büyüklüğünüze ve yapısına göre ihtiyacınız olan teknik ekipmanın ne olduğuna karar vermeniz gerekmektedir.  Bunu örnekler ile genişletirsek;

Bir Futbol sahası, golf sahası veya uçak pisti çevresi gibi büyük tek parça bloklar için çim biçme traktörü kullanılması hem çim sağlığı hem de kesim süreleri konusunda bizlere avantaj sağlayacaktır.

 Genel olarak bahçenin metrekaresi, bütün veya parçalı olması, elektrik ulaşım olanaklarına göre elektrikli ya da benzin motorlu çim biçme makinası alım seçimlerimizi etkileyen etkenlerdir.


 Active 5300 6Hp Benzinli Çim Biçme Makinası

Yukarıda belirttiğimiz etkenler doğrultusunda 500 metrekareye kadar olan alanlarda eğer elektrik ulaşımı konusunda bir sıkıntımız yoksa elektrikli çim biçme makineleri optimal verimi sağlayacaktır. Sepet genişliği,  bıçak kesme genişliği ve motor gücü seçeneklerini burada gene bahçe genişliğine göre seçiminizi yapmanızda etken olacaktır.

Benzin motorlu çim biçme makineleri elektrikli çim biçme makinelerine göre çok daha verimli ve daha uzun çalışmaları nedeni ile daha büyük alanlı bahçelerde ve elektrik ile besleme yapılamayan bahçelerde önerilmektedir.

Benzin motorlu çim biçme makinaları, elektrikli çim biçme makinalarına kıyasla daha yüksek randımana sahiptir, diğer bir artı özelliği ise kesim yaparken elektrik kablosu sermek ve toplamak gibi işlemler olmaması, hem güvenlik hem de zaman tasarrufu yönünden artılar sağlamaktadır. Diğer yandan dört zamanlı yanmalı bir motor bulunduğu için belli dönemlerde motor bakımının yapılması, benzin ve yağ seviyelerini kontrol edilmesi gerekmektedir.

Bahçemizde makinaların kesim yapamadığı dar alanları, köşeleri ya da çalılık alanları ihtiyaca göre çim kenar kesme ya da tırpan makinesi ile detay biçme işlemleri de yapılmaktadır. Tabi ki sadece bahçe çim kenarları alınacaksa maliyet açısından elektrikli çim kenar kesme alımı daha uygundur, fakat çalışılacak bahçe büyük bir alan ise ve sadece çim değil  zararlı otları ve çalılarında kesimi için kullanılacaksa Benzin Motorlu Tırpan seçimi daha yerinde olacaktır.


ACTIVE 3.5 B 4T Benzinli Tırpan

          

1980 senesinden beri Türkiye genelinde 231 bayisi ve 83 yetkili servisi ile ACTIVE, AL-KO, IKRA, CLABER, gibi sektöründe dünya lideri markaların 38 yıldan beri Türkiye distribütörlüğünü başarı ile sürdüren ZİMAŞ Ziraat Makinaları Tic. San A.Ş. olarak çim biçme makinası ihtiyaçlarınız yetkili bayilerimiz ve yaygın servis ağımızla karşılamaktan mutluluk duyacağımızı sizlere hatırlatmak isteriz. Ürünlerimiz ile ilgili bilgileri internet sitemizden, bayilerimizden veya n11.com, E-reyon,Hepsi Burada, Gitti Gidiyor üzerinden erişebilirsiniz

İTO’dan ZİMAŞ’a ÖZEL ÖDÜLLER

İTO’dan ZİMAŞ’a ÖZEL ÖDÜLLER

Tarafından yaratıldı : 22-Feb-2017 Yazar: admin Kategori: Bizden Haberler Beğeni: 634 Yorum: 0

Firmamız Zimaş Ziraat Makinalaları San.Tic. A.Ş,  İzmir Ticaret Odası tarafından “ÖZEL ÖDÜL”e layık görülmüştür. 01 Mart 2013 Cuma günü saat 19.00’da İzmir Ekonomi Üniversitesi Konferans Salonunda yapılan Ödül Töreni ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanı Sayın Hayati YAZICI ve TOBB Başkanı Sayın M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU’nun teşrifleri ile ödülümüzü aldık.

Diğer Ödüllerimiz

Firmamız, yüksek ticari kazanç beyan ve Ülke ekonomisine yapmış olduğu katkılardan ve başarılarından dolayı; İZMİR TİCARET ODASI 2009, 2010,2011 2012, 2013, 2014 ÖZEL ÖDÜLLERİ' ne layık görülmüştür.  Sizler ve ülkemiz adına GURURLA ALDIK.Başta firmamız çalışanları, yetkili bayilerimiz ve servislerimiz olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkürü borç biliriz.

     

    

   


 2017- İZMİR AGROEXPO 12.TARIM VE HAYVANCILIK FUARINA KATILDIK

2017- İZMİR AGROEXPO 12.TARIM VE HAYVANCILIK FUARINA KATILDIK

Tarafından yaratıldı : 22-Feb-2017 Yazar: admin Kategori: Bizden Haberler Beğeni: 560 Yorum: 0

19-22 Ocak 2017 tarihleri arasında İzmir - Gaziemir Uluslararası Fuar alanında gerçekleşen İZMİR AGROEXPO 2016 12. Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda bizleri yalnız bırakmayan tüm İzmir ve çevre illerden ziyaretimize gelen halkımıza, teşekkürlerimizi sunarız. 


  

     

  

  

AGRINOVA DAL PARÇALAMA MAKİNALARI İLE HİZMETİNİZDEYİZ.

AGRINOVA DAL PARÇALAMA MAKİNALARI İLE HİZMETİNİZDEYİZ.

Tarafından yaratıldı : 05-Dec-2016 Yazar: admin Kategori: Bizden Haberler Beğeni: 764 Yorum: 0


İTALYAN Dünyaca ünlü firması AGRINOVA, Dal Parçalama makinaları en son ve en yeni modelleri ile sizlerle. ZAKANDRA,  ZENIA ve ZOE model Dal Parçalama Makinaları BENZİNLİ, ELEKTRİKLİ VE TRAKTÖR Kuyruk Milinden Hareketli olmak üzere 3 çeşit olarak çiftçilerimizin hizmetine sunulmuştur.